Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: ”Opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek

Termin składania ofert: 13.04.2012 r. godzina 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
”Opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego (obręb Zielonka) (W ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W relacji Zabraniec – Okuniew)”


Szczegółowe wytyczne dotyczące wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego, wykonania map do celów projektowych oraz uzyskania opinii ZUD (zgodnie z załączoną koncepcją rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W):

• informujemy, iż działki objęte niniejszym przedmiotem umowy stanowią teren zamknięty (kompleks wojskowy – poligonowy), długość drogi powiatowej Nr 4351W – około 2,2 km,
• Wykonawca, który będzie realizował przedmiot umowy musi mieć zgodę Ministra Obrony Narodowej na wykonywanie w/w robót,
• termin realizacji przedmiotowej inwestycji – do dnia 30 lipca 2012 r.
• uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej,
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii ZUD przedmiotowej inwestycji (rozbudowa drogi, budowa mostu drogowego, budowa kanalizacji deszczowej),
• ilość działek podlegających podziałowi w związku z przewidywaną rozbudową drogi w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu Zamówienia wynosi
10 działek – ilość działek powstała po podziale: 20 (w załączeniu wykaz działek).
• przejęcie działki w całości: 1szt.
• zakres podziału obejmuje: - dokonanie podziału geodezyjnego wraz ze sporządzeniem niezbędnej ilości projektów podziału wraz z wykonaniem wykazów zmian gruntowych, - uzgodnienie projektów podziału z odpowiednimi organami,
• podziału działek należy wykonać zgodnie z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003 r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 787-05-20,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl
Tel. kontaktowy (22) 776-19-40


Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 13.04.2012 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert: 13.04.2012 r. godzina 12.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.04.2012 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.30Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
13.04.2012 r., godz. 09.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.04.2012 r., godz. 08.15Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.04.2012 r., godz. 12.26NieznanyEdycja strony
10.04.2012 r., godz. 12.22Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.04.2012 r., godz. 12.02NieznanyEdycja strony
10.04.2012 r., godz. 12.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5979 razy.