Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych placówek szkolnych - Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS) - przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Od 1 stycznia 2012r. umieszczenie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jest możliwe wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.07.2012 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 09.04.2021 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2021 r., godz. 10.11Emilia PłachetkoEdycja strony
04.04.2019 r., godz. 13.42Emilia PłachetkoEdycja strony
29.06.2018 r., godz. 12.16NieznanyEdycja strony
25.03.2016 r., godz. 10.26NieznanyEdycja strony
11.01.2016 r., godz. 09.41NieznanyZmiana przynależności strony
04.12.2015 r., godz. 10.44NieznanyEdycja strony
09.04.2013 r., godz. 14.10NieznanyEdycja strony
09.04.2013 r., godz. 13.59NieznanyEdycja strony
09.04.2013 r., godz. 13.56NieznanyZmiana przynależności strony
10.07.2012 r., godz. 12.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 9925 razy.