Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

"Dostawa środków do eksploatacji pojazdów" Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków do eksploatacji pojazdów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie.

Termin składania ofert: 29.08.2012 r. godz. 16:00
ZAPYTANIE OFERTOWE


„Dostawa środków do eksploatacji pojazdów"
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę środków do eksploatacji pojazdów dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest dostawa środków do eksploatacji pojazdów w łącznej ilości:

Lp Rodzaj artykułu Ilość Jednostka miary
1 Etylina 95 2 000 litr
2 Olej silnikowy 20 litr
3 Olej hydrauliczny 10 litr
4 Płyn do chłodnic 30 litr
5 Płyn do spryskiwaczy 30 litr
6 odmrażacz 2 szt

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od września 2012 do końca sierpnia 2013r., według potrzeb Zamawiającego.
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby.
Dostawca po dostawie wystawi dla Zamawiającego zbiorczą fakturę raz w miesiącu, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia uwzględniając przewidziany rabat.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym
Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowana umowa, według której będą wystawiane faktury za dostawę środków do eksploatacji pojazdów.
Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, pokój nr 44, przesłać faxem pod numer (22) 776 -44-94 lub pocztą elektroniczną na adres pinb@powiat-wolominski.pl
Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2.


Termin składania ofert:
Rozpoczęcie: 21.08.2012r

Zakończenie: 29.08.2012r godz. 16.00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2012 do godz. 10.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.08.2012 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.26Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
21.08.2012 r., godz. 09.34NieznanyEdycja strony
21.08.2012 r., godz. 09.33NieznanyEdycja strony
21.08.2012 r., godz. 09.32NieznanyEdycja strony
21.08.2012 r., godz. 09.32NieznanyEdycja strony
21.08.2012 r., godz. 09.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4634 razy.