Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o przedstawienie oferty na opracowanie założeń do realizacji polderów przeciwpowodziowych na terenie wybranych obszarów powiatu wołomińskiego.

Termin składania ofert: do dnia 06.09.2012 r. do godz. 14.00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Powiat Wołomiński prosi o przedstawienie oferty na opracowanie założeń do realizacji polderów przeciwpowodziowych na terenie wybranych obszarów powiatu wołomińskiego.

Zakres zadania obejmuje:
1. Analiza możliwości realizacji polderów przeciwpowodziowych (lub innych budowli przeciwpowodziowych) wraz z etapowaniem, na terenach objętych studium ochrony przeciwpowodziowej w powiecie wołomińskim
2. Spodziewany efekt retencyjny oraz znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
3. Wymagane urządzenia i obiekty niezbędne do zrealizowania wytypowanego polderu
4. Analiza własności gruntów na terenie przewidzianym do wykorzystania dla potrzeb realizacji polderów (powierzchnia gruntów do wykupu)
5. Zakres wymaganej dokumentacji, pozwoleń i uzgodnień
6. Analiza kosztów
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych etapów/czynności.

Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 30 listopada 2012r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.09.2012r. do godz. 14.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4
lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl; lub faksem na numer: 022 776 50 93.

Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.08.2012 r., godz. 13.04
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.13Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
30.08.2012 r., godz. 13.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4105 razy.