Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311W w msc. Stary Kraszew”

Termin składania ofert: 19.11.2012 r. godzina 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:


„Wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311W w msc. Stary Kraszew”

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlany budowy chodnika w msc. Stary Kraszew w kierunku Rasztowa wg. załączonego planu orientacyjnego na odcinku o długości około 1 km wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, mapą do celów projektowych, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę.
• projekt inwentaryzacji zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji (DWG, kst, ath, PDF).
• uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 19.11.2012 r. godzina 1000
Termin otwarcia ofert: 19.11.2012 r. godzina 1015

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.11.2012 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.08Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
14.11.2012 r., godz. 08.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4301 razy.