Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Wa.420.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 roku dotycząca opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
 • Uchwała Nr Wa.421.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 roku dotycząca opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • Uchwała Nr Wa.58.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Uchwała Nr Wa.59.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr Wa.360.2018
  Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku
 • Uchwała Nr Wa.161.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2018 rok
 • Uchwała Nr Wa.228.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego za 2018 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 18.12.2017 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.12.2017 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2017 r., godz. 13.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2762 razy.