Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Wołomińskkiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 18.07.2003 r.
Data składania ofert: 09.09.2003 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 09.09.2003 r., godz. 12.15
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Działając na podstawie art. 29 ust.1 w zw. z art. 15 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) oraz na podstawie §7 Uchwały Nr VIII-50/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych,

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Wołomińskiego


Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (022) 787 43 01
Fax (022) 787 42 99

Określenie rodzaju zamawianych usług:
Zakres przetargu obejmuje zamówienie na pełnienie funkcji agenta emisji obligacji Powiatu Wołomińskiego (PKWiU 67.12.10-00.20). Wartość emisji obligacji 10.000.000 PLN, emitowanych w 2003, 2004 i 2005 roku.

Pożądany termin realizacji zamówienia publicznego:
Zamówienie, w części obejmującej pozyskanie środków z emisji obligacji, musi zostać zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2005 roku.

Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
2. spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kwalifikacja wstępna:
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Stosowanie preferencji krajowych:
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Uprawnieni do kontaktów z zainteresowanymi:
Doradca Finansowy - firma „INWEST CONSULTING” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Libelta 1a, 61-706 Poznań, tel./fax (0-61) 851-86-77
Ze strony Powiatu – Jadwiga Tomasiewicz - Skarbnik,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Pakietem Informacyjnym zawierającym informacje niezbędne do sporządzenia oferty uzyskać można w siedzibie Zamawiającego albo pocztą, po uprzednim wystąpieniu z pisemną prośbą o przesłanie Specyfikacji.

Kryteria oceny ofert:
- Kryteria technicznego przeprowadzenia obligacji - 10 pkt. /100
- Porównanie IRR - 80 pkt. /100
- Cena (prowizja ) -10 pkt. / 100

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Wołominie, w pokoju nr 10, nie później niż do dnia 9 września 2003 r., godz. 12:00. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający otworzy oferty w Starostwie Powiatowym w Wołominie, w pokoju nr 10, dnia 9 września 2003 r., godz. 12:15.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.07.2003 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.07.2003 r., godz. 11.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2003 r., godz. 11.37Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2392 razy.