Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na oznakowanie poziome ulic i dróg powiatowych

Ogłoszenie zamieszczono: 30.07.2003 r.
Data składania ofert: 27.08.2003 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 27.08.2003 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wołomiński - Zarząd Dróg Powiatowych, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, lok. 3, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, tel. 022 7761940, fax 022 7874299, www.powiat-wolominski.pl, e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na oznakowanie poziome ulic i dróg powiatowych.(PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: powiat Wołomiński.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 30.10.2003.

Wadium - 3700,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w Zarządzie Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Bronisława Bożena Borkowska, tel. (0 22) 776 19 40, lok. 11, w godz. 7:00 do 15:00.

Oferty należy składać w Zarząd Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a.

Termin składania ofert upływa dnia 27.08.2003 o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2003 o godzinie 11:00 w Zarząd Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
1. posiadają nie mniej niż:
- samojezdna malowarka hydrodynamiczna wyposażona w system pneumatyczny do uzyskania odblasku:
a) do malowania linii szt - 1
b) do nalowania elementów szt - 2
2. trezarka do asfaltobetonu 250 mm lub większa szt - 1
3. co najmniej trzy brygady robocze
4. kierownik robót musi posiadać uprawnienia do kierowania ruchem
5. udzielą terminu płatności - 60 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.07.2003 r., godz. 12.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.07.2003 r., godz. 12.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2003 r., godz. 12.48Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2502 razy.