Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na wykonanie adaptacji części budynku szkoły podstawowej na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Urlach ul. Żwirki i Wigury.

Ogłoszenie zamieszczono: 04.09.2003 r.
Data składania ofert: 25.09.2003 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 25.09.2003 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) na wykonanie adaptacji części budynku szkoły podstawowej na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Urlach ul. Żwirki i Wigury.


1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał kadrowy pod względem kwalifikacji do realizacji zamówienia oraz nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

2. Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój Nr 2.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Waldemar Andrzejczyk - Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju, tel. 787-43-01 wew. 126, fax: 787-42-99 w godz. 9°°-15°°.

4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych, rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

5. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2003 r.

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %): cena - 90 %, termin wykonania - 10 %.

7. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.09.2003 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Starostwa (pok. Nr 3).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2003 r. o godz. 10.30 w pok. Nr 2 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

8. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.09.2003 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.09.2003 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2003 r., godz. 10.02Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2166 razy.