Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i prowadzenie kursu: „Szwacz – operator urządzeń nadrukowych” dla 25 uczestników.

Ogłoszenie zamieszczono: 01.10.2003 r.
Data składania ofert: 07.10.2003 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 07.10.2003 r., godz. 13.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Korsaka 4
woj. mazowieckie
tel. - fax (022) 787-54-64(65)
e-mail: wawo@praca.gov.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i prowadzenie kursu: „Szwacz – operator urządzeń nadrukowych” dla 25 uczestników


Termin realizacji zamówienia: 15.10.2003r. – 17.12.2003r.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8.

Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest Pani Dorota Podleś; nr tel.: 787-54-64

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 17.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2003 r. godz.10.00.

Termin rozstrzygnięcia w dniu 07.10.2003r. godz. 13.00.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- nie wykluczeni na podstawie art.19 i art. 22 ust. 7,
- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
- spełniający wymogi dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.10.2003 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.10.2003 r., godz. 09.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2003 r., godz. 09.14Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2345 razy.