Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę świątecznych bonów towarowych w ilości: 206 szt. o nominale 100 PLN oraz 206 szt. o nominale 50 PLN.

Ogłoszenie zamieszczono: 14.11.2003 r.
Data składania ofert: 28.11.2003 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 28.11.2003 r., godz. 11.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art, 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych – t.j. Dz.U. 2002R, Nr 72, poz. 664, z późn. zm. na: dostawę świątecznych bonów towarowych w ilości: 206 szt o nominale 100 PLN oraz 206 szt o nominale 50 PLN.

1. Wymagany termin realizacji: 05.12.2003r.

2. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

4. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 3, u p. Zofii Wróblewskiej (poniedziałek w godz. 9-17, wtorek-piątek w godz. 8-16).

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Zofia Wróblewska tel.:787-43-01, 03, 04, w. 128, fax 787-42-99.

6. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28.11.2003r. do godz. 11.00 w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin – pokój nr 3.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2003r. o godz. 11.30
w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin – pokój nr 3.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
liczba placówek realizujących bony na terenie powiatu wołomińskiego i miasta Warszawy – 25%,
termin ważności bonów – 25%,
cena bonów – 50%.

9. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa www. powiat-wolominski.pl
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.11.2003 r., godz. 12.52
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.11.2003 r., godz. 12.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2003 r., godz. 12.52Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2399 razy.