Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia i elewacji w rozbudowanym budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5a.

Ogłoszenie zamieszczono: 19.11.2003 r.
Data składania ofert: 28.11.2003 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 28.11.2003 r., godz. 12.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) na wykonanie docieplenia i elewacji w rozbudowanego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5a.


1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał ekonomiczny i kadrowy pod względem kwalifikacji do realizacji zamówienia oraz nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

2.Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 3.

3.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Marzena Bańka, tel. 787 43 01 w. 128, fax: 787 42 99 w godz.: 9.00 - 15.00.

4.Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

5.Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2004 r.

6.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w%): cena - 70%, termin wykonania - 30%.

7.Oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2003 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starostwa (pok. Nr 3).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2003 r. o godz. 12.00 w pok. Nr 3 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

8.O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.11.2003 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.11.2003 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2003 r., godz. 08.50Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2253 razy.