Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zasady wydawania i zwrotu identyfikatorów „1” określone w Zarządzeniu Nr 97/2018 z dnia 24.04.2018 r.

Warunkiem wydania identyfikatora typu”1” na przejazd odcinkiem drogi powiatowej 4314W
odcinek Turów – Majdan przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5T w godz. 6.00-21.00 z wyjątkiem niedziel jest:


Złożenie pisemnego wniosku do Starostwa Powiatowego w Wołominie, wniosek musi zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko wnioskodawcy
- adres
- dane do kontaktu /np. telefon, adres poczty e-mail/
- imię i nazwisko osoby która będzie kierowcą pojazdu lub oświadczenie, że wniosek dotyczy identyfikatora „1” na okaziciela
- podpisane oświadczenie o treści „W przypadku uzyskania zgody na przejazd w formie identyfikatora „1” zobowiązuje się do natychmiastowego jego zwrotu po upływie terminu ważności lub na każde wezwanie pisemne wystawcy”.

O wydanie identyfikatora może ubiegać się wyłącznie właściciel nieruchomości położonej przy wyżej opisanej drodze będący właścicielem pojazdu, lub osoba występująca w imieniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który wykorzystuje do swojej działalności nieruchomość położoną przy wyżej opisanej drodze, oraz przedsiębiorca posiadający umowę na zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków „Krym” położonej przy ul. Krymskiej 2 w Leśniakowiźnie.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.01.2015 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 25.04.2018 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2018 r., godz. 12.27Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.12.2017 r., godz. 16.02Emilia PłachetkoEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.07NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.06NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.05NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.05NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.04NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.04NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.03NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 14.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5452 razy.