Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób pełnoletnich

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY
Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 (PRZYZIEMIE / WEJŚCIE B / POKÓJ NR 010)

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁEK: 10.00 - 17.30
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 15.30

W OKRESIE EPIDEMII:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.30
WTOREK - CZWARTEK: 8.00 - 15.30
PIĄTEK: 8.00 - 14.30

tel.: (22) 776-44-97 lub (22) 346-11-45
fax (22) 787-34-19

Pracownicy Terenowego Punktu Paszportowego:
Edyta Perucka – inspektor
Magdalena Sokołowska – inspektor

KOMUNIKATY TERENOWEGO PUNKTU PASZPORTOWEGO


KOMUNIKAT
dot. działalności punktu w czasie trwania epidemii koronawirusa

Informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się działalność punktu paszportowego. W sprawach paszportowych (przyjmowanie wniosków oraz wydawanie paszportów) PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA WIZYTY 22 776-44-97 w godzinach 8.00 - 15.00.

KOMUNIKAT
dot. powiadamiania o odbiorze dokumentu paszportowego

Od 1 czerwca 2017 r. każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony SMS-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna, żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie: w SMS-ie z tytułem „PASZPORT”, o treści: „Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)” lub w e-mailu zatytułowanym: „Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek (…)”.
Dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail po zrealizowaniu usługi zostaną usunięte. Przetwarzanie danych nastąpi wyłączne w celu powiadomienia o gotowości dokumentu do odbioru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W każdym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wiadomość SMS i/lub e-mail będzie wysyłana automatycznie i niezwłocznie przez System Wysyłania Powiadomień po przyjęciu paszportu przez urzędnika.

KOMUNIKAT
dot. ulg w opłatach paszportowych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Ulgi w opłacie paszportowej dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.:
• dzieci do 13 roku życia – opłata 15,00 zł (ulga 75% x 60,00 zł)
• młodzież od 13 do 25 roku życia – opłata 35,00 zł (ulga 75% x 140,00 zł)
• dorośli – opłata 70,00 zł (ulga 50% x 140,00 zł)

KOMUNIKAT
dot. godzin przyjęć interesantów

W PONIEDZIAŁKI OSTATNI INTERESANT PODCHODZI DO STANOWISKA O GODZ. 17.30, W POZOSTAŁE DNI TYGODNIA OSTATNI INTERESANT PODCHODZI DO STANOWISKA O GODZ. 15.30.

KOMUNIKAT Z DNIA 15 STYCZNIA 2013 R.
dot. miejsca składania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego

W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsza zmiana przepisów dotyczy zmiany właściwości wydawania paszportów i paszportów tymczasowych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, że obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.
Ponadto zmiana ustawy umożliwia ubieganie się o wydanie paszportu tymczasowego w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (np. nieplanowana podróż służbowa).
Zmianie uległy także przepisy dotyczące właściwości organów paszportowych w sprawach o unieważnienie dokumentów paszportowych. Zgodnie z art. 43 ust. 2 paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą - konsul.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1415.

KOMUNIKAT
dot. terminu ważności paszportu dla dzieci poniżej 5 roku życia

Swoboda poruszania się pomiędzy państwami obszaru Schengen nie zwalnia z obowiązku posiadania przez obywateli państw członkowskich dokumentu podróży (dowód osobisty, paszport). Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które w sytuacjach wyjazdu do kraju strefy Schengen, muszą posiadać własny dokument tożsamości, potwierdzający korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać własny paszport.
DŁUŻSZY TERMIN WAŻNOŚCI PASZPORTÓW DLA DZIECI PONIŻEJ 5 ROKU ŻYCIA
Od dnia 11 sierpnia 2012 r. małoletnim poniżej 5 roku życia są wydawane paszporty biometryczne z dłuższym – 5 letnim okresem ważności, przy składaniu wniosków nie będzie wymagana obecność małoletnich. Opłata paszportowa wynosi jak dotychczas 30,00 zł.

SPRAWDZENIE STATUSU SPRAWY PASZPORTOWEJ możliwe jest po wejściu na stronę
http://www.obywatel.gov.pl
W portalu informacyjnym na stronie Ministerstwa Cyfryzacji możliwe jest sprawdzenie stanu realizacji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego – wystarczy w banerze „Dokumenty i dane osobowe” zakładka „Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy” wpisać NUMER SPRAWY, który umieszczono na POTWIERDZENIU ZŁOŻENIA WNIOSKU pod kodem paskowym.

Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Aktualizacja: Karol Czarnogórski
Dokument sporządził/a: Wydział Spraw Obywatelskich
Za treść dokumentu odpowiada: Dorota Romańczuk

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.06.2003 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 02.02.2021 r., godz. 08.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2021 r., godz. 08.43Dorota RomańczukEdycja strony
07.05.2020 r., godz. 08.35Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2020 r., godz. 10.14Dorota RomańczukEdycja strony
30.04.2020 r., godz. 13.26Dorota RomańczukEdycja strony
27.04.2020 r., godz. 12.23Dorota RomańczukEdycja strony
13.12.2019 r., godz. 15.54Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.19Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.05Dorota RomańczukEdycja strony
18.07.2019 r., godz. 12.29Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.29Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.23Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.21Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 14.50Dorota RomańczukEdycja strony
03.01.2018 r., godz. 13.33Dorota RomańczukEdycja strony
02.06.2017 r., godz. 09.48Dorota RomańczukEdycja strony
31.05.2017 r., godz. 15.41Dorota RomańczukEdycja strony
31.05.2017 r., godz. 15.40Dorota RomańczukEdycja strony
31.05.2017 r., godz. 15.39Dorota RomańczukEdycja strony
31.05.2017 r., godz. 09.23Dorota RomańczukEdycja strony
29.05.2017 r., godz. 10.37Dorota RomańczukEdycja strony
28.02.2017 r., godz. 08.21Dorota RomańczukEdycja strony
24.02.2017 r., godz. 15.54Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.29Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.28Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.27Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.26Dorota RomańczukEdycja strony
13.10.2016 r., godz. 09.45Ewa WiteckaEdycja strony
13.10.2016 r., godz. 09.44Ewa WiteckaEdycja strony
02.01.2015 r., godz. 09.10NieznanyEdycja strony
08.10.2013 r., godz. 13.35NieznanyEdycja strony
28.05.2013 r., godz. 15.33NieznanyEdycja strony
28.05.2013 r., godz. 15.32NieznanyEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 10.21NieznanyEdycja strony
16.01.2013 r., godz. 11.40NieznanyEdycja strony
16.01.2013 r., godz. 11.37NieznanyEdycja strony
27.12.2012 r., godz. 13.59Emilia PłachetkoEdycja strony
10.08.2012 r., godz. 11.47NieznanyEdycja strony
10.08.2012 r., godz. 11.47NieznanyEdycja strony
10.08.2012 r., godz. 11.46NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 13.34NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 13.33NieznanyEdycja strony
10.05.2012 r., godz. 11.55NieznanyEdycja strony
26.04.2012 r., godz. 08.20NieznanyEdycja strony
25.04.2012 r., godz. 09.33NieznanyEdycja strony
16.04.2012 r., godz. 10.18NieznanyEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 15.18Emilia PłachetkoEdycja strony
03.10.2011 r., godz. 16.31Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.09.2011 r., godz. 13.21NieznanyEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 10.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.07.2011 r., godz. 09.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.01.2011 r., godz. 15.54Katarzyna PazioEdycja strony
13.12.2010 r., godz. 13.34NieznanyEdycja strony
25.10.2010 r., godz. 12.41Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.08.2006 r., godz. 12.00Katarzyna PazioZaktualizowano stronę.
02.06.2004 r., godz. 11.07Katarzyna PazioZmiana czasu oczekiwania na paszport.
20.01.2004 r., godz. 10.11Katarzyna PazioZmiana adresu.
28.10.2003 r., godz. 11.51Katarzyna PazioZmiana sposobów wniesienia opłaty paszportowej.
03.07.2003 r., godz. 13.19Katarzyna PazioZmiana w sposobie pobierania opłat i czasu oczekiwania na paszport.
24.06.2003 r., godz. 13.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 150601 razy.