Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej ( od 1 września 2017)
Zgodnie z rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r.


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1541) zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej odnoszące się do wzoru legitymacji oraz organu wydającego przedmiotowe legitymacje.
Od dnia 1 września 2017 r. organem wydającym legitymację osoby niepełnosprawnej jest powiatowy ( miejski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:
• wniosek o wydanie legitymacji;
• jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm
• kserokopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
• przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
W celu uzyskania duplikatu legitymacji (w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.) należy dodatkowo złożyć:
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Za wydanie duplikatu legitymacji ( wydanej po 01.09.2017 r.) pobiera się opłatę w wysokości 15 zł płatnej na konto nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000, lub w kasie Starostwa Powiatowego
w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w godz. otwarcia kasy.
Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia (art. 6ca ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być jednak dłuższy niż:
1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność/stopnień niepełnosprawności wydane przed dniem 01.09.2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.


Osoba, która nie posiada legitymacji – w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień ( w tym ulgowych przejazdów PKP, PKS) może posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.06.2003 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 30.07.2018 r., godz. 16.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2018 r., godz. 16.19Beata MizerskaEdycja strony
27.07.2018 r., godz. 13.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 15.30NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 15.27NieznanyEdycja strony
20.01.2004 r., godz. 11.47Katarzyna PazioZmiana adresu.
24.06.2003 r., godz. 13.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 13867 razy.