Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Wa.423.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 roku dotycząca wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr Wa.424.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 roku dotycząca opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
 • Uchwała Nr Wa.54.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr Wa.55.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok .
 • Uchwała Nr Wa.177.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2016 rok.
 • Uchwała Nr Wa.240.2017
  Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 13.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 13.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 13.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3537 razy.