Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o dotacjach przyznanych w 2018 r. dla spółek wodnych z terenu powiatu wołomińskiego

Informacja o dotacjach przyznanych w 2018r. dla spółek wodnych z terenu powiatu wołomińskiego. Na podstawie § 9 w związku z § 7 i 8 Uchwały Nr XLVIII-557/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5726),

Zarządu Powiat Wołomińskiego informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII - 484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok, Uchwałą Nr V-156/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. Zarządu Powiat Wołomińskiego, przyznano dotacje dla nw. spółek, w łącznej kwocie 230 000 zł (Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział 01009 - Spółki Wodne):
1. 35 000,00 zł dla SW w Jadowie - Umowa Nr 309.2018,
2. 25 000,00 zł dla SW w Klembowie - Umowa Nr 311.2018,
3. 25 000,00 zł dla SW w Majdanie - Umowa Nr 307.2018,
4. 15 000,00 zł dla SW w Starym Kraszewie - Umowa Nr 310.2018,
5. 20 000,00 zł dla SW we Wszeborach - Umowa Nr 314.2018,
6. 15 000,00 zł dla SW w Nowym Grabiu - Umowa Nr 315.2018,
7. 15 000,00 zł dla SW w Krzywicy - Umowa Nr 313.2018,
8. 60 000,00 zł dla SW w Tłuszczu - Umowa Nr 312.2018,
9. 20 000,00 zł dla SW w Ossowie - Umowa Nr 308.2018.

Cel dotacji: bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (konserwacja i remont urządzeń wodnych) na terenie powiatu wołomińskiego.

Informacja o przyznanych dotacjach podlega publikacji na stronie internetowej dotującego: www.powiat-wolominski.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 01.08.2018 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 01.08.2018 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2018 r., godz. 14.40Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2156 razy.