Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA ZAKOŃCZONA

INFORMUJEMY, ŻE DZIEŃ 13 MARCA 2020 R. JEST OSTATNIM DNIEM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ, TYM SAMYM OSTATNIM DNIEM DZIAŁANIA POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 423)

W DNIU 2 MARCA 2020 r. ROZPOCZYNA SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2020 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 2 marca do dnia 24 kwietnia 2020 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie,
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta)
tel.: 22 346-11-36 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.30 - 12.00)
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyzn urodzonych w roku 2001 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia - jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2020 WEDŁUG GMIN:
1. Wołomin: 02.03. - 11.03.
2. Marki: 11.03. - 18.03.
3. Klembów: 19.03. - 20.03.
4. Jadów: 20.03. - 23.03.
5. Ząbki: 24.03. - 30.03.
6. Radzymin: 31.03. - 03.04.
7. Tłuszcz: 06.04. - 08.04.
8. Dąbrówka: 09.04. - 14.04.
9. Strachówka: 14.04.
10. Kobyłka: 15.04. - 17.04.
11. Zielonka: 20.04. - 22.04.
12. Poświętne: 23.04.
kobiety i dzień dodatkowy: 24.04.
W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek).
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 2 marca, a 23 kwietnia 2020 r.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
• dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
• aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
• świadectwo ukończenia szkoły,
• aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
• prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:
• dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Osoba, która zajmuje się ww. sprawą:
• Dorota Romańczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(przyziemie budynku / wejście B / pokój 012)
tel.: 22 346-11-04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 21.01.2020 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 09.02.2021 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2021 r., godz. 10.29Dorota RomańczukEdycja strony
16.03.2020 r., godz. 14.34Dorota RomańczukEdycja strony
16.03.2020 r., godz. 14.32Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 12.18Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 12.17Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 12.16Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 12.14Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.57Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.56Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.56Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.55Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.54Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.53Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.53Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.52Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.38Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.38Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2020 r., godz. 11.38Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2420 razy.